Privacyverklaring

 

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV kan persoonsgegevens over u verwerken.
Bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u zelf gegevens verstrekt door het invullen van een contactformulier op onze website.

JONGE POERINK LICHTRECLAME & KLOKKEN BV KAN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw functie
 • Uw adresgegevens (bijvoorbeeld huis- of bedrijfsadres, postcode en woon- of vestigingsplaats)
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw e-mailadres
 • Uw web-adres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over en aangaande de aan u geleverde diensten en goederen en de financiële afwikkeling daarvan.
  Hieronder kan ook uw bankrekeningnummer vallen.

WAAROM JONGE POERINK LICHTRECLAME & KLOKKEN BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Concrete voorbeelden zijn:

 

 • het uitbrengen van een voorstel tot levering, zowel aan bestaande als aan potentiële klanten.
 • uitvoering van de overeengekomen opdracht (levering van diensten en/of producten) met alle daarbij behorende
  werkzaamheden.
 • communicatie omtrent de opdracht.
 • facturatie en administratief beheer, waaronder bijvoorbeeld het doen van een creditcheck, debiteurencontrole,
  crediteurencontrole en accountantscontrole.
 • het verzamelen van gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving c.q. wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld
  ten behoeve van de belastingdienst).
 • een gerechtvaardigd belang voor bijvoorbeeld het bedrijven van marketing.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of –programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV betrokken zijn.

MINDERJARIGEN

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via : info@jonge-poerink.nl. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

BEWAARTERMIJN

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel vanuit wettelijke verplichting noodzakelijk is. Indien er met u geen overeenkomst tot stand komt, al dan niet na het uitbrengen van een voorstel, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET DERDEN

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Met derden die uw gegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan wettelijke normen en verplichtingen. Dit kan zowel een verwerkersovereenkomst van Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV zijn als van de verwerkende partij.

COOKIES

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV maakt gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Er zijn twee soorten cookies te onderscheiden:

 

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies

Functionele cookies

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV maakt gebruik van functionele cookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website. Functionele cookies zorgen er voor dat u als gebruiker van onze site niet bij elk bezoek dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van onze website en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van persoonlijke voorkeuren.

Analytische cookies

Met toestemming van de bezoeker maken wij gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’. Met deze cookies houden wij via Google Analytics bij welke pagina’s worden de gebruiker bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van het online gedrag van de bezoekers van onze site. Dit om het gebruik van onze site te kunnen evalueren en deze te verbeteren cq optimaliseren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker. Dergelijke gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken wij niet aan derden.

Hoe schakelt u cookies uit?

U maakt zelf de keuze om cookies in uw browser of op uw computer uit te schakelen of te verwijderen. Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Dit kan invloed hebben op het gebruiksgemak van de website. Het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft uitsluitend invloed op de computer en browser waarop dit wordt uitgevoerd.

Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox

Google Analytics

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (optioneel) hoe effectief de Adwords-advertenties van Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jonge-poerink.nl. Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot het gebruik van (uw) persoonsgegevens, dan kunt u daarvan desgewenst melding maken bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

BEVEILIGEN

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van/door Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV via info@jonge-poerink.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2018

Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV behoudt zich waar nodig het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u derhalve aan regelmatig na te gaan of en zo ja welke aanpassingen er zijn.

https://jonge-poerink.nl/1948/ is een website van Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV.

Contactgegevens
Jonge Poerink Lichtreclame & Klokken BV
Pasmaatweg 51
7556 PH Hengelo
Telefoon: 074 – 255 21 21
E-mail: info@jonge-poerink.nl

Neem contact op!

Bent u geïnteresseerd in onze diensten, heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op!

Jonge Poerink

Uw specialist in:
• Signing
• Buitenklokken

Contact

+31 (74)255 2121
info@jonge-poerink.nl

Adres

Pasmaatweg 51
7556 PH
Hengelo

© 2018 - Jonge Poerink, Lichtreclame & Klokken • DisclaimerPrivacyverklaring